zerozero

Prešov, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Ondrej Jurčo

hodnotenie poroty 
Návrh je jednoduchý a utilitárny. Monumentalita architektúry návrh príliš neprospieva a pripomína skôr významnú vládnu inštitúciu. Porota sa domnieva, že jazyk architektúry by mal (u tohto typu zadania) mať bližšie k neformálnej prevádzke umeleckej školy.

10-1
10-2
10-3
10-4