SPDe

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárová,
Ing. arch. Michal Petráš, Doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

spolupráca
Ing. arch. Lucia Kučerová, Ing. arch. Tomáš Kuric, Ing. arch. Barbora Lichtmanová, Ing. Marián Lauko

hodnotenie poroty 
Návrh má sporné riešenie exteriérových priestorov s ohľadom na urbanistický potenciál miesta. Monumentalita priestoru vstupnej časti nezodpovedá areálu umeleckej školy.

18-1
18-2
18-3
18-4