Růžička a partneři

Praha, Česká republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal,
Ing. arch. Veronika Paľová, Ing. arch. Jakub Zelenák

hodnotenie poroty 
Architektúra návrhu je minimalistická a kultivovaná. Stavby sú však príliš izolované od svojho okolia a príliš ignorujú prevádzku existujúcich budov.

17-1
17-2
17-3
17-4