RULES

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Zuzana Knežníková, Mgr. art. Tomáš Kučera,
Ing. arch. Adam Lukačovič, Jakub Zelenčík

hodnotenie poroty 
Architektonické riešenie návrhu nepovažuje porota za reprezentatívny vizuálny obraz umeleckej akadémie 21. storočia. Problematická sa javí aj etapizácia, kde v prvej fáze nová škola za existujúcou budovou nedáva VŠVU novú identitu..

19-1
19-2
19-3
19-4