Ren Ito Arq.

Porto, Portugalsko

autori súťažného návrhu
Ren Ito, Mária Miličková, Petr Lhoťan, Sofia Augusto, Magdalena Bogdanova, Shinichi Kinumi

hodnotenie poroty 
Návrh je spracovaný schematicky, avšak v dostatočnej podrobnosti pre jeho posúdenie. Nová zástavba na severnej strane areálu vytvára hradbu a zabraňuje tak pohľadovému kontaktu s krajinou a mestom.

02-1
02-2
02-3
02-4