PHA

Banská Bystrica, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Martin Paulíny

hodnotenie poroty 
Hlavnou slabinou návrhu je problematické riešenie požiadavky na etapizáciu výstavby.

08-1
08-2
08-3
08-4