Ovo Grabczewscy architekci
Oskar Grabczewski

Katowice, Poľsko

autori súťažného návrhu
Barbara Grabczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grabczewski

hodnotenie poroty 
Návrh svojou atmosférou odkazuje skôr k obytnému súboru stavieb, než k charakteru kempusu umeleckej školy.

12-1
12-2
12-3
12-4