MS architekti

Praha, Česká republika

autori súťažného návrhu
akad. arch. Pavel Hřebecký, Bc. Jan Novotný, Ing. arch. Kateřina Holotová, Ing. arch. Michal Šourek

hodnotenie poroty 
Návrh spĺňa základné parametre zadania. Architektúra návrhu má, podľa názoru poroty, bližšie k administratívnemu komplexu, než ku kempusu umeleckej školy.

01-1
01-2
01-3
01-4