Ing. arch. Michal Bogár

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová

spolupráca
Ing. arch. Sára Chomčová, Ing. arch. Martina Šajgalíková, Ing. arch. Pavol Škorvánek,
Ing. arch. Matej Halada, Bc. Dominika Húdoková

hodnotenie poroty 
Stredná chodba vo forme objektu je neopodstatnene monumentálna. Etapizácia návrhu je z hľadiska výstavby sporná.

25-1
25-2
25-3
25-4