Arch. Dipl. Ing. Max Uteh

Viedeň, Rakúsko

autori súťažného návrhu
Arch. Dipl. -Ing. Max Utech, Dipl.-Ing. Urban Žunko, Mgr. art. Peter Szilágyi

hodnotenie poroty 
Kompaktnosť bloku je zaujímavá, problematická je jeho prílišná izolácia od zbytku školy.

24-1
24-2
24-3
24-4