Ing. arch. Márius Žitňanský
a Ing. arch. Vladimír Šimkovič

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda,
Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Natália Filová, Bc. Peter Bučo

hodnotenie poroty 
Návrh rieši horizontálnu štruktúru v severnej časti pozemku, kde technologické centrum nadväzuje na existujúce dielne a dvojposchodový šachovnicový raster ubytovacích blokov a átrií, ktoré svojou hmotou nahrádzajú objem súčasného terénu pozemku so zachovaním existujúcich severných výhľadov. Nevýhodou riešenia je enormné množstvo zemných prác a dotyk so susediacimi pozemkami, ako aj nepresvedčivá druhá etapa výstavby.

27-1
27-2
27-3
27-4