Kolčák architekti

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Radovan Rusnák

hodnotenie poroty 
Architektúra nadstavieb, akýchsi vzducholodí, pôsobí agresívnym a nepatričným dojmom.

28-1
28-2
28-3
28-4