Ing. arch. Ján Mihalov

Prešov, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Ján Mihalov, Ing. arch. Stanislav Dučay

hodnotenie poroty 
Architektonické riešenie návrhu považuje porota za sporné a nevhodné ako vizuálny obraz VŠVU.

15-1
15-2
15-3
15-4