Ing. arch. Ilja Skoček

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Ilja Skoček, Ing. arch. Michal Kontšek, Bc. Martina Kalivodová

hodnotenie poroty 
Prínosom riešenia je vytvorenie nových urbánnych priestorov nádvoria existujúcej školy, ubytovania a technologického centra s jasne definovaným vstupom a plochy parkovania už v prvej fáze projektu. Problematické sa však javia samotné typológie ubytovania a technologickej časti, ako aj konfliktné budovanie bariéry na severnej hrane pozemku voči susedom a obmedzenie kvality ich bývania.

32-1
32-2
32-3
32-4