FKF design

Komárno, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Gábor Kovács, Dávid Nyul

spolupráca
Zoltán Gazdag

hodnotenie poroty 
Tri objekty sú kultivované a minimalistické. Príliš sa však izolujú od urbanistického kontextu a nemajú vzájomne previazanú prevádzku ako medzi sebou, tak ani s existujúcou budovou školy.

30-1
30-2
30-3
30-4