ENDORFINE

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras,
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

hodnotenie poroty 
Návrh je logický a utilitárny. Čierne bloky sú možno až príliš ponuré.

26-1
26-2
26-3
26-4