EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Praha, Česká republika

autori súťažného návrhu
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jana Vichorcová

hodnotenie poroty 
Návrh nerešpektuje požiadavku na časové a stavebné oddelenie prvej a druhej etapy výstavby. Prevádzky sú previazané a požadovaný postup vylučujú.

06-1
06-2
06-3
06-4