DI Andreas Marth/
AllesWirdGut Architektur

Viedeň, Rakúsko

autori súťažného návrhu
DI Andreas Marth

hodnotenie poroty 
Návrh má jednoduché a hodnotné urbanistické riešenie, ktoré správne sleduje topografiu územia. Pôvodná budova školy prof. Dušana Kuzmu je spojená s internátom a technologickým centrom novotvarom spoločného verejného priestoru, ktorý významne kultivuje prostredie kampusu a spája južný svah krajiny so severným pahorkom a lesíkom. V prvej fáze je takto vytvorená nová vstupná dominanta nového školského areálu. Parkovacie miesta v severnej časti školy sú však riešené nevhodne.

04-1
04-2
04-3
04-4