CREATERRA

Senec, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Barbora Hollá

hodnotenie poroty 
Reflexné fasády sú neadekvátne môžu spôsobiť nežiaduce odlesky a odrazy pre obyvateľov okolitých domov, môžu ohrozovať aj zvieratá z priľahlých pozemkov (predovšetkým vtáky).

22-1
22-2
22-3
22-4