Ateliér URBAN a FISCHERS

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ľudovít Urban

hodnotenie poroty 
Elipsovitý tvar ubytovne je stavebne komplikovaný a finančne náročný. Riešenie technickej stavby so športoviskami na streche je zaujímavé.

21-1
21-2
21-3
21-4