Architekti Šebo Lichý

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo, Ing. arch. Aleš Hradecký PhD.,
Ing. arch. Emanuel Zatloukaj, Ing. arch. Dominika Kollárova, Ing. arch. Martina Bognerová - Hrašková

hodnotenie poroty 
Návrh je skôr zložitý. Z hľadiska architektúry a prevádzky sa dá predpokladať, že by investorovi komplikoval ekonómiu a efektivitu prevádzky.

16-1
16-2
16-3
16-4