Ing. arch. Andrej Olah/GRAU

Bratislava, Slovenská republika

autori súťažného návrhu
Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda,
Ing. arch. Jana Filípková, Bc. Juraj Izrael

hodnotenie poroty 
Návrh vytvára pozdĺžnu horizontálnu platformu v osi zástavby prof. Dušana Kuzmu s odlišnou architektúrou vertikálne vrstvených typológií parkovania, vstupu, technologického centra a verejného priestoru. Ako nevhodná sa javí etapizácia dostavby druhej fázy projektu, ako aj neprehľadné dispozície technologického centra a verejných priestorov.

20-1
20-2
20-3
20-4